"നിങ്ങള്‍ക്കെന്റെ കരങ്ങളില്‍ ചങ്ങലയും കാലുകളില്‍ ആമവും വെക്കാം
നിങ്ങള്‍കെന്നെ ഇരുട്ടയിലെക്ക് വലിച്ചെറിയാം ,എന്നാല്‍
നിങ്ങള്‍ക്കെന്റെ ചിന്തകളെ അടിമാപ്പെടുത്താനാവില്ല
കാരണം അത് സ്വതന്ത്രമാണ് "
-ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍ -

ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 28, 2012

Why...
-ILHAM-

When I was a kid
I used to keep questioning
And with a tender smile
they answered me all the while


When I grew up
I kept questioning
But now,those tender smiles were gone
With no promises of an answer

I was the same ever
but they changed
And I didnt know
that time would betray me
But all the same
I kept questioning
With revulsion and pain
They would ask 'Why'?

'Why'?...
I retreat in vain.

There's nothing to do
With my voice sinking
into a sea of silence
No words
No more questions
And 'Why's in return
And no more of myself....


0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ