"നിങ്ങള്‍ക്കെന്റെ കരങ്ങളില്‍ ചങ്ങലയും കാലുകളില്‍ ആമവും വെക്കാം
നിങ്ങള്‍കെന്നെ ഇരുട്ടയിലെക്ക് വലിച്ചെറിയാം ,എന്നാല്‍
നിങ്ങള്‍ക്കെന്റെ ചിന്തകളെ അടിമാപ്പെടുത്താനാവില്ല
കാരണം അത് സ്വതന്ത്രമാണ് "
-ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍ -

ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 28, 2012

A LIE
--ILHAM-

I looked into the mirror
to read myself
trying hard
but the face wouldnt speak out
ever the same
But,I could see those eyes
they said something sad
pleading for something,
something very tender
Wanting to help
my fingers lept
to wipe those tears
but the polished mirror wouldnt let.

I tried to smile
as radiant as it could ever be
to dry up those tears.
Yes ,true...
The smile was weird
and ugly too
But I was desperate to help
and now the tears were gone!


I felt my heart
beating as hard as ever
A protest or a warning??
Be it either,
Knowing that it would silence one day
I walked away from the mirror.


0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ